De Boris methodiek             

Aksept is een Boris leerbedrijf en voert trajecten uit voor jongeren die nog bij de school staan ingeschreven. Ook is Aksept een Boris opleidingsbedrijf waarbij wij dan voor de jongeren zowel de rol van school als leerbedrijf vervullen.
Bij ons lopen de leerlingen langere tijd stage. Wij leiden de stagiaire op de werkvloer op en zo groeit de leerling naar werken naar vermogen. Het gaat dan om assisterende, ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij verwerven.
Bij speciaal erkende Borisleerbedrijven lopen leerlingen langere tijd stage. Het bedrijf leidt de stagiair op de werkvloer op en zo groeit de leerling naar werken naar vermogen. Dit gaat om assisterende, ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij verwerven.

De Borisaanpak
De Borisaanpak zorgt ervoor dat leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zich goed oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden en houden van een werkplek.

In drie stappen worden de leerlingen naar een passende baan geleid:

1. Loopbaanoriëntatie
De zoektocht van een jongere naar zijn of haar plek op de arbeidsmarkt begint met oriëntatie op beroepen. Ook is belangrijk dat de school in kaart brengt wat de wensen en mogelijkheden van de leerling zijn. Als een leerling weet wat zijn mogelijkheden zijn, kan hij informatie over de inhoud van beroepen verzamelen. Daarna kan hij in de praktijk bekijken wat het beroep inhoudt tijdens een snuffelstage of via gastlessen op scholen. Sommige van de instrumenten voor loopbaanoriëntatie zijn al geschikt voor het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, andere worden daarop aangepast. Zo heeft de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven samen met UWV arbeidsmarktschetsen voor alle regio’s ontwikkeld.

2. Passende opleiding
Als de jongere samen met school heeft bepaald waar zijn kansen en talenten liggen, wordt een maatwerkopleiding samengesteld. Scholen kunnen hiervoor terecht op www.kwalificatiesmbo.nl. Hierop staan alle kwalificatiedossiers. Per opleiding / beroep is aangegeven wat een leerling moet beheersen. Ieder dossier is opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen; om een werkproces goed te kunnen uitvoeren, zijn competenties nodig. De kwalificatiestructuur, het geheel aan kwalificatiedossiers, is door deze opzet bruikbaar voor het maken van opleidingsplannen op maat: door de combinatie van een beperkt aantal werkprocessen is een takenpakket samen te stellen dat de inzet en de mogelijkheden van de leerling verbindt met productief werk in het bedrijf.

3. Leren in de praktijk
Een deel van de opleiding zal de leerling in de praktijk volgen, bij een erkend leerbedrijf. Een bedrijf kan erkend leerbedrijf worden als het werk kan aanbieden dat past bij de opleiding van een leerling, als er een deskundige praktijkopleider is voor de begeleiding en als de werkplek veilig is. Het uiteindelijke doel is dat de leerling op zijn plek is in het leerbedrijf en daar zijn werk als volleerd werknemer kan voortzetten. Omdat zijn opleiding wordt afgesloten met een diploma of een certificaat, kan hij ook aan volgende werkgevers laten zien welke kennis hij in huis heeft.


2 mei 2017 Aksept en Krinkels nodigen u uit – Uitreiking Boris
22 juni 2017. Aksept helpt schoolverlaters aan een baan – Opnieuw 3 jongeren geslaagd