Re-integratiediensten UWV

In het kader van het inkoopkader 2016 – 2020 Re-integratiediensten biedt Aksept de volgende diensten aan:

  • Werkfit maken: voor klanten die het werk nog niet kunnen hervatten. Het traject helpt de klant op geschikt te worden voor het werken of voor het volgen van een opleiding.
  • Naar werk: Het doel van deze dienst is om de klant die het werk kan hervatten, te plaatsen. En hem te helpen om aan het werk te blijven of een eigen bedrijf te starten.
  • Participatie interventie: Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • Bevorderen maatschappelijke deelname: Ook deze dienst biedt ondersteuning aan klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • Praktijkassessment: Bedoeld voor klanten voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.
  • Begeleiding bij scholing: Voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.