Taalcursus: in samenwerking met Stichting Taal voor het Leven biedt Aksept extra ondersteuning op gebied van taal bijvoorbeeld door taalles of huiswerkondersteuning.

Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.

Taal voor het Leven heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Om goed mee te kunnen doen in de samenleving, moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Je moet ook kunnen rekenen en omgaan met een computer. Wist je dat iemand die deze basisvaardigheden beheerst een grotere kans heeft op een gezond en gelukkig leven? Bovendien levert het de maatschappij veel op.

Taal is niet een doel, maar een middel. Het helpt mensen vooruit. Als je bijvoorbeeld een (online) sollicitatieformulier kunt invullen, is het gemakkelijker om een baan te vinden. Wie de bijsluiters van medicijnen begrijpt, loopt minder risico ze verkeerd in te nemen. En als je je (klein)kinderen kunt voorlezen, vergroot dat ook hun plezier en woordenschat.

Samenwerking met Aksept

Samen met Aksept maakt Taal voor het Leven gemeenten en organisaties er bewust van dat er ook in hun omgeving mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. We bespreken welke gevolgen dit kan hebben voor de samenleving en wat het op kan leveren als je bereid bent er wat aan te doen.

Stichting Lezen & Schrijven helpt met ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing. Gemeenten hebben een centrale regierol.

Gemeenten en organisaties, waaronder Aksept, gaan vervolgens samen aan de slag met het vinden van laaggeletterden, (taal)vrijwilligers, beroepskrachten en andere samenwerkingspartners.

  • Om laaggeletterden te bereiken, zijn er bijvoorbeeld de Taalverkenner en de Taalmeter. Dit zijn instrumenten die aan de hand van korte leesopdrachten een indicatie geven of iemand mogelijk laaggeletterd is.
  • Samen met Aksept werven we vrijwilligers, de zogeheten taalvrijwilligers. Dit zijn enthousiaste medewerkers van Aksept die zich graag inzetten om anderen te helpen met het verbeteren van basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, rekenen en omgaan met de computer). Ook bekijken we hoe beroepskrachten aan hen gekoppeld kunnen worden voor extra ondersteuning.

Taal voor het Leven organiseert zowel trainingen voor laaggeletterden als voor (taal)vrijwilligers.

  • Via lokale en landelijke partners krijgen cursisten een taalcursus, vaak bij hen in de buurt. Soms zijn deze cursussen verweven in andere trainingen om bijvoorbeeld je thuisadministratie op orde te krijgen of een baan te vinden. Met behulp van de Taalzoeker vinden we voor laaggeletterden een cursus die zo veel mogelijk aansluit bij hun persoonlijke behoefte. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale lesmaterialen voor volwassenen beschikbaar, waar ook vrijwilligers mee kunnen werken.
  • Alle taalvrijwilligers van Aksept volgen een training waarin zij de cursisten leren begeleiden. Daarna gaan ze aan de slag met een individuele cursist of een groepje. Ze staan er natuurlijk niet alleen voor, maar krijgen vaak ondersteuning van een docent, via bijvoorbeeld een Taalhuis bij hen in de buurt, en via handige tips op de website van Taal voor het Leven.