De jobcoaches van Aksept zijn allen erkend volgens de 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE. Deze competenties bestaan uit de integratie van kennis, vaardigheden, attitude en ervaringen, die de jobcoach NVS/EUSE heeft verworven. Door middel van onze NVC certificering laten we zien te werken volgens de principes van de NVS. Centraal in deze aanpak staan begeleiding op de werkvloer, praktische coaching en het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers. Principes waar wij als Aksept volledig achter staan.

Vanuit de 7 competenties van de jobcoach betekent dit dat de jobcoaches van Aksept allen in staat zijn om adequaat:

• de deelnemer te begeleiden en toe te leiden naar passende arbeid;
• te communiceren;
• te reflecteren;
• methodisch te werken;
• samen te werken in netwerken en omgevingen;
• te plannen en organiseren;
• na te denken over de ontwikkeling van de beroepsopvattingen en de bekwaamheden van de jobcoach NVS/EUSE.