Aksept kent een nauwe samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven. Vanuit deze samenwerking hebben wij een aantal collega's en vrijwilligers in dienst die het certificaat tot Taaltrainer hebben behaald. Als gecertificeerd taaltrainer zijn zij bevoegd om mensen met een taalachterstand of onvoldoende kennis van de Nederlandse taal bij te scholen tot het gewenste niveau.

Er worden modules en methodieken geleverd waarmee deelnemers hun taalniveau kunnen ontwikkelen. Deze niveaus starten op A1 en A2 en doorstroom naar F1 is realiseerbaar als de deelnemer hier potentie voor heeft.

Daarnaast houdt onze samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven ook in dat wij op praktische wijze taal onderdeel laten zijn van het traject bij Aksept. Zo wordt bij deelnemers in de intake fase standaard een taaltoets afgenomen om het taalniveau te beoordelen en kan aan de hand van de uitkomst direct extra ondersteuning ingezet worden. Dit hoeft dan niet direct te gaan om scholing of een cursus, maar kan juist ook heel laagdrempelig ingezet worden door extra ondersteuning op de werkvloer of huiswerkondersteuning bij het behalen van een VCA diploma.