Het team van Aksept bestaat uit diverse specialisten, te weten: arbeidsdeskundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, bewegingsgogen, (arbeids-) psychologen, arbeidsfysiotherapeuten, jobcoaches, socioloog, projectleiders, traject – en werkbegeleiders.