Aksept helpt kwetsbare jongeren aan een reguliere betaalde baan!

Door de succesvolle uitstroom en het uitblijven van nieuwe aanmeldingen lopen onze
projecten leeg. Aksept staat klaar, de banen liggen letterlijk voor het oprapen, maar waar
blijven de klanten?

Hengelo, 17 juni 2015 – Veel jongeren vanuit het praktijkonderwijs weten de aansluiting met de arbeidsmarkt niet te vinden en komen na hun opleiding thuis te zitten. Vaak zonder startkwalificatie weten zij geen aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Zonder diploma aan werk komen is vrijwel onmogelijk en de route naar het MBO is voor deze jongeren afgesloten. Vaak spelen voor deze jongeren verschillende problemen mee en hebben zij op verschillende gebieden professionele ondersteuning nodig. Deze schoolverlaters worden door Aksept opgepakt. Samen met Stichting Brug naar Werk en praktijkschool ‘t Genseler hebben zij de afgelopen jaren een nauwe samenwerking opgebouwd en laten zien leerlingen succesvol naar werk te kunnen helpen. Met een succespercentage van 89% weet Aksept een doelgroep naar werk te begeleiden, die zonder hulp van Aksept aan de kant zou blijven staan.

“Een geweldige score voor een groep leerlingen die voor ons als school in de ons beschikbare tijd niet naar werk te bemiddelen bleek”,

zo stelt René Korf, stage coördinator bij ’t Genseler.

Aksept heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf met sterke wortels in het regionale en landelijke bedrijfsleven. Zij hebben geïnvesteerd in kennis en expertise en dit heeft geresulteerd in een product waarmee mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met grote successen worden uitgestroomd naar reguliere arbeid. Een dienstverlening waar in de huidige tijd toch grote behoefte aan is, zou u denken? Niets blijkt minder waar. De werkeloosheid stijgt, in de media worden verschillende signalen afgegeven over jongeren die uitvallen en thuis komen te zitten, maar toch ziet Aksept het aantal aanmeldingen alleen maar terug lopen. De projecten lopen leeg en worden met sluiting bedreigd. En juist deze projecten zijn onmisbaar om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Het is dan ook niet voor niets dat Willem de Vlugt – directeur van Aksept – de noodklok luidt. “Het is te gek voor woorden!” aldus de heer de Vlugt.
“De werkeloosheid stijgt, steeds meer mensen komen thuis te zitten enhebben hulp nodig, maar wij zien de mensen niet!”. Het lijkt erop dat
Aksept gestraft wordt voor haar eigen succes: de deelnemers worden aan een baan geholpen, maar nieuwe aanmeldingen van UWV en Gemeente blijven uit: hierdoor lopen projecten
leeg. “Het is bizar te horen dat mensen thuis zitten, op een wachtlijst staan en geen hulp krijgen, terwijl wij hierde faciliteiten compleet op orde hebben met alle bijbehorende certificaten, keurmerken en erkenningen, maar wij zien de klanten niet!” aldus Aksept.De Gemeente Hengelo heeft een zeer nauwe samenwerking met het werkbedrijf en daar worden klanten wel
aangemeld – ondanks veel lagere uitstroomcijfers en hogere kosten. Aksept hoopt dan ook dat hier verandering in komt. Als geaccrediteerd bedrijf met alle nodige keurmerken, erkenningen, de aanwezige expertise en aangetoond resultaat, hoop Aksept dat Gemeentes en UWV op korte termijn de weg naar Aksept weer gaan vinden en deelnemers de projecten weer mogen vullen op weg naar werk!

Resultaten schoolverlaters praktijkonderwijs; periode 1-1-2014 tot en met 31-12-2016

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

    Lees meer