Bij ons staan de talenten van onze deelnemers centraal. Deelnemers moeten kansen krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Want:

“Werken is meer dan een middel om de kost te verdienen.”

Wie niet mee kan of mag doen aan betaalde arbeid loopt een steeds groter risico ook aan andere aspecten van de samenleving niet volwaardig mee te kunnen doen. Sommige mensen zijn aangewezen op langdurige ondersteuning.

Wij gaan uit van de talenten en capaciteiten van onze deelnemers. Door de focus te leggen op de talenten en mogelijkheden van de deelnemer wordt de deelnemer positief bevestigd en ondersteund. Hiermee worden het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid ondersteund. Belangrijk hierbij is dat wij niet de regie en de verantwoordelijkheid bij de deelnemer wegnemen, maar hem/haar ondersteunen om zelf leiderschap te tonen.

Deelnemers kunnen bij Aksept instromen vanuit arbeid (uitval of ziekte) en zorg. Zij worden begeleid in re-integratie, activering of dagbesteding. Wij realiseren een zo groot mogelijke uitstroom naar arbeid door middel van beschermde activering en externe activering – al dan niet in combinatie met jobcoaching.

Middels beschermde werkplekken en langdurige coaching en begeleiding krijgen ook deze mensen een kans om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Door creatieve, vernieuwende en onconventionele Leerwerkprojecten zullen de deelnemers werkervaring opdoen en worden er kansen gecreëerd voor een terug keer naar de arbeidsmarkt, scholing of om op een andere wijze maatschappelijk actief zijn.