Krinkels is een belangrijke speler op gebied van Groen, Infra, Water en Sport. In het bedrijfsproject krijgen schoolverlatende Wajongers de kans om bij Krinkels de nodige werkervaring op te doen onder begeleiding van de jobcoach van Aksept met als uiteindelijke doel uitstroom naar een baan in de groenvoorziening.