In het Leerwerkproject IJsbaan Twente verzorgt Aksept de horeca en facilitaire dienstverlening op de IJsbaan. De werkzaamheden binnen het Leerwerkproject IJsbaan Twente zijn gericht op het aanleren c.q. verbeteren van o.a. arbeidsattitude, werknemersgedrag en basisvaardigheden. In de prikkelende bedrijfsomgeving worden de genoemde aspecten systematisch geschoold. De deelnemers volgen een leerprogramma waarin ze onder andere leren hoe te handelen als werknemer naar collega's, leidinggevende en klanten.