Voor de herontwikkeling van het pand Esschert Desing B.V. te Enschede wordt gekozen voor een ontwikkelingsstrategie waarin arbeidsparticipatie een cruciale economische, sociale en maatschappelijke rol speelt. Middels het arbeidsparticipatieconcept wil Aksept alle werkzaamheden ondersteunen met arbeidskrachten die de benodigde capaciteit kunnen leveren en praktische werkervaring kunnen opdoen. Hierbij vormt het combineren van leren (scholing en coaching) en werken een belangrijke schakel. Concreet: Aksept wil extra capaciteit leveren voor partners die garant staan voor de herontwikkeling.

De herontwikkeling van het pand Esschert Design is inmiddels succesvol afgerond.