In de werkwijze van Aksept spelen de diverse projecten een belangrijke rol. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfsprojecten (projecten in samenwerking met ondernemers en bedrijven uit het werkveld) en interne projecten.

Voor haar bedrijfsprojecten is Aksept altijd op zoek naar samenwerkingspartners uit het reguliere bedrijfsleven. Wij werken nauw samen met ondernemers en bedrijven in het werkveld. Het gaat er om dat de werkervaringsplek zo goed mogelijk aansluit op de praktijk en dat deelnemers de kans krijgen om nodige en relevante vaardigheden te ontwikkelen. Belangrijk is dat onze werkervaringsplaatsen meer moeten zijn dan een middel om mensen weer aan het werk te krijgen of om ze bij te scholen. Door de wijze waarop Aksept haar werkprojecten organiseert en inricht zijn wij ook sociaal en maatschappelijk van belang. De werkprojecten staan niet op zichzelf maar hebben tevens een directe werkrelatie met andere maatschappelijke organisaties in de regio Hengelo.

Met behulp van de diverse samenwerkingspartners en projecten van Aksept beschikken wij over tal van mogelijkheden om passende werkplekken -gericht op de talenten en interesses van onze kandidaten- te realiseren.