In de werkwijze van Aksept spelen de diverse projecten een belangrijke rol. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfsprojecten (projecten in samenwerking met ondernemers en bedrijven uit het werkveld) en interne projecten.

Voor haar bedrijfsprojecten werkt Aksept met diverse samenwerkingspartners uit het reguliere bedrijfsleven. Wij werken nauw samen met ondernemers en bedrijven in het werkveld. Het gaat er om dat de werkervaringsplek zo goed mogelijk aansluit op de praktijk en dat deelnemers de kans krijgen om nodige en relevante vaardigheden te ontwikkelen. Belangrijk is dat onze werkervaringsplaatsen meer moeten zijn dan een middel om mensen weer aan het werk te krijgen of om ze bij te scholen. Door de wijze waarop Aksept haar werkprojecten organiseert en inricht zijn wij ook sociaal en maatschappelijk van belang. De werkprojecten staan niet op zichzelf maar hebben tevens een directe werkrelatie met andere maatschappelijke organisaties in de regio Hengelo.

Met behulp van de diverse samenwerkingspartners en projecten van Aksept beschikken wij over tal van mogelijkheden om passende werkplekken -gericht op de talenten en interesses van onze kandidaten- te realiseren.

Universiteit Twente – Fietsenproject [afgerond]
Diverse werkzaamheden in het fietsenproject door mensen met een moeilijk te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt waaronder Wajongers en/of deelnemers afkomstig uit het doelgroepenregister.
Universiteit Twente is een jonge en ondernemende universiteit. De Universiteit Twente beschikt over een bloeiende campus, die een ecosysteem vormt voor honderden spin-off bedrijven. Kennispark Twente stimuleert en faciliteert startende ondernemers. Op de campus gebeurt echter veel meer. De faciliteiten voor sport en cultuur zijn uniek met evenementen als ’s  werelds grootste denktank Create Tomorrow en het grootste studentensportevenement de Batavierenrace is de campus een begrip.
STERK naar Werk – Rugby als basis voor de opstap naar werk [afgerond]
ICT training  AkseptiQ
Facilitaire dienstverlening OBS ‘t Schoppert [afgerond]
Het Servicebureau [afgerond]
Groenproject Krinkels te Hengelo [afgerond]
Arbeidstraining Jongeren ‘t Genseler [afgerond]
Tuinwacht boomplantproject [afgerond]
Het Vrijdag te Enschede [afgerond]
IJsbaan Twente [afgerond]
Kantinedienst bij Twickelcollege te Hengelo [afgerond]
Werk-leertraject Maris Infra [afgerond]
RS Interieurbouw te Oldenzaal [afgerond]
Het Startblok: horeca bij TwenteBad Hengelo [afgerond]
Herontwikkeling pand Esschert Design te Enschede [afgerond]
Herontwikkeling Creatieve Fabriek [afgerond]
De Gelderman Leerwerkfabriek te Oldenzaal [afgeroned]
Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) Zwerfvuilproject [afgerond]